CONTROLMATE 2

Regulacja ciśnienia jest najprostszą i najbardziej bezpośrednią metodą wykrywania wycieków. Jednak bez sterowania automatycznego, zawór redukcyjny (PRV – Pressure Reducing Valve) musi być ustawiony w ten sposób, by zapewniał gwarantowane minimalne ciśnienie w punkcie krytycznym sieci, gdzie zwykle występuje warunki maksymalnego przepływu. W czasie okresów z niższymi przepływami, takie ustawienie zaworu powoduje powstawanie wyższego ciśnienia niż jest to potrzebne. Aktywne zarządzenie ciśnieniem za pomocą korelatorów PRV pozwala optymalizować wysokość ciśnienia w zależności od potrzeb.ControlMate 2 jest kontrolerem zapewniającym regulowanie ciśnienia w strefie i może być włączony między dwoma zadanymi zaworami („niskim” i „wysokim”) w zależności od potrzeb lub pory dnia.Dzięki takiemu rozwiązaniu często osiąga się radykalne oszczędzanie wody i umożliwia kontrolowanie PRV w sposób pewny i bezpieczny.Urządzenie jest proste w obsłudze, w pełni samodzielne i zasilane za pomocą baterii o okresie żywotności 5 lat.

ZALETY

 • niski koszt
 • prosty w użyciu
 • w pełni samodzielne urządzenie
 • zyski z pomiarów ciśnienia opłacalne nawet w małych strefach
 • oszczędności wody, możliwość ustawienia zapotrzebowania różnego w ciągu dnia i nocy
 • możliwość ustawienia modulacji czasu i przepływu
 • wbudowany wykrywacz niskiego ciśnienia i automatyczne zapobieganie takiemu zjawisku
 • wbudowany detektor zaniku przepływu
 • w pełni kompatybilne z Hydraulic Actuator firmy HWM
 • możliwość komunikacji przez SMS/GPRS
 • wbudowana bateria o 5 – letniej żywotności