CONTROLMATE FM

Regulacja ciśnienia jest najprostszą i najbardziej bezpośrednią metodą wykrywania wycieków. Jednak bez sterowania automatycznego, zawór redukcyjny (PRV – Pressure Reducing Valve) musi być ustawiony w ten sposób, by zapewniał gwarantowane minimalne ciśnienie w punkcie krytycznym sieci, gdzie zwykle występuje warunki maksymalnego przepływu.
W czasie okresów z niższymi przepływami, takie ustawienie zaworu powoduje powstawanie wyższego ciśnienia niż jest to potrzebne. Aktywne zarządzenie ciśnieniem za pomocą korelatorów PRV pozwala optymalizować wysokość ciśnienia w zależności od potrzeb.
ControlMate FM pozwala na stałe dostosowywane się ciśnienia w danej strefie do dowolnej wartości, obliczanej przez inteligentny kontroler w zależności od aktualnego rzeczywistego zapotrzebowania strefy (modulacja przepływu) lub zgodnie z zaprogramowanymi wartościami w ciągu dnia. ControlMate umożliwia kontrolowanie ciśnienia wyjściowego z PRV w sposób niezawodny i bezpieczny.

ZALETY

 • maksymalna oszczędność wody
 • poprawa poziomu usług dla konsumentów
 • zmienny profil ciśnienia wyjściowego
 • eliminacja „wstrząsów” ciśnienia do systemu – zmniejszenie częstotliwości serii
 • zdalne ustalanie ciśnienia wyjściowego
 • optymalizacja profilu ciśnienia w zależności od popytu lub czasu (np. lato/zima)
 • wbudowany detektor zaniku pulsów (zerowy przepływ) i automatyczna reakcja systemu
 • modułowa konstrukcja ułatwiająca kontrolę
 • w pełni kompatybilny z Hydraulic Actuator
 • dostępna komunikacja za pomocą GSM/SMS/GPRS
 • wejście 4-20 mA jako standard
 • nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania
 • wbudowana bateria o 5 – letnim czasie pracy