PRONAL

Firma Pronal od 1961 roku specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy produktów z elastomerów i plastomerów, które dostarczane są na rynki całego świata. Stosowane są one w budownictwie, przemyśle, wojskowości, ratownictwie, straży pożarnej, służbie cywilnej i wielu innych. Za ich pomocą można podnosić ciężary do 65 ton, transportować i przechowywać różnego rodzaju ciecze począwszy od czystej wody przez ścieki, odpady przemysłowe po paliwa i różnego rodzaju pochodne ropy naftowej oraz prowadzić wydobywcze akcje podwodne. Duża ich część służy do zabezpieczeń przeciwpowodziowych i eliminacji skażeń wody i środowiska poprzez tworzenie skutecznego systemu zapór. Pracują one w najtrudniejszych warunkach klimatycznych i technicznych doskonale spełniając swoje role. Udowodniają nieprzeciętna jakość wykonania i surowców użytych do ich produkcji, a zastosowane rozwiązania spotykają się z doskonałym odbiorem i opiniami klientów. 

1.Podnoszenie i asekuracja:

- cylindryczne poduszki do podnoszenia (do 12 ton, wysokość podnoszenia 1000 mm, ciśnienie robocze 1 bar)
- wysokociśnieniowe poduszki do podnoszenia (do 65 ton, wysokość podnoszenia 500 mm, ciśnienie robocze 8 bar)

2.Magazynowanie:

- zbiorniki do wody surowej
- zbiorniki do wody pitnej
- zbiorniki pożarowe
- zbiorniki do paliwa i innych produktów ropopochodnych
- zbiorniki przemysłowe na wodę
- zbiorniki do transportu wody i innych cieczy

3.Stopery do rur:

- wysokociśnieniowe stopery do rur
- przeciwskażeniowe stopery do rur
- inne stopery

4.Ochrona środowiska, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, asekuracja:

- zabezpieczenie wykopów
- bariery przeciwpowodziowe
- bariery przeciwskażeniowe