SONICSENS

Urządzenie SonicSens firmy Radcom służy do pomiaru poziomu i przepływu wody i ścieków (pomiar ciągły). SonicSens jest idealny dla zdalnego monitoringu zmiennego poziomu wody i ścieków (w tym monitoring przeciwpowodziowy). Czujnik charakteryzuje się bardzo niskim poborem prądu i jest zasilany baterią z 5-letnią żywotnością. Rejestrator może przekazywać dane i alarmy za pomocą GSM (SMS/GPRS). Dodatkowo możliwe jest wysyłanie SMS – ów alarmowych na telefon komórkowy (do 16 różnych odbiorców).Urządzenie te jest w pełni autonomiczne i nie wymaga żadnego zewnętrznego źródła energii do działania. Jest jedynym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do źródła zasilania. Pozwala na to bateria zapewniająca ciągłą pracę do 5 lat.

ZALETY

 • 5 lat pracy baterii
 • zmienna częstość próbkowania (1 do 59 min, 1 do 24 godz.)
 • komunikacja za pośrednictwem SMS, GPRS
 • kompletny system: czujnik/ rejestrator/ oprogramowanie
 • bezpieczeństwo przed eksplozją w strefach zagrożonych wybuchem – certyfikat εx
 • zasięg do 8 – 10 m z dokładnością do 1mm
 • automatyczne odrzucanie zakłóceń związanych z ruchem powietrza
 • alarm przekroczenia ustalonego stanu wody

 

ZASTOSOWANIE

 

 • monitorowanie poziomu wody w rzekach i zbiornikach wodnych
 • monitorowanie przeciwpowodziowe
 • monitorowanie poziomu ścieków w kanalizacji
 • monitoring przepływu wody w kanałach otwartych, przelewach, korytach
 • monitorowanie ilości zrzucanych ścieków przez fabryki, zakłady produkcyjne itp. (opłaty za odprowadzanie ścieków) – z przelewem
 • monitorowanie ilości pobieranej wody np. z rzek, zbiorników wodnych przez fabryki, zakłady produkcyjne itp. – z przelewem