• WODOCIĄGI I KANALIZACJA

    WODOCIĄGI I KANALIZACJA

ZAWORY REGULACYJNE – SINGER

zawór redukcyjny 106 / 206-PR

Model 106 / 206-PR zawór redukcyjny

Zawór redukcyjny nadaje się doskonale do utrzymywania dokładnej wartości ciśnienia poniżej zaworu. 

zawór redukcyjny 106 / 206-PR-R

Model 106 / 206-PR-R zawór redukcyjny i utrzymujący ciśnienie

Zawór redukcyjny i utrzymujący ciśnienie wykorzystuje dwa zawory pilotowe w celu modulowania ciśnień powyżej i poniżej zaworu, dzięki czemu ciśnienie pozostaje równe wartości nastawy.

zawór redukcyjny 106 / 206-PR-48

Model 106 / 206-PR-48 zawór redukcyjny z obejściem dla niewielkich przepływów

Zawór redukcyjny z obejściem dla niewielkich przepływów jest zaworem redukcyjnym bezpośredniego działania z równoległym obejściem, idealny dla zastosowań z ograniczeniami przestrzennymi.

POMIAR PRZEPŁYWU – WODA I ŚCIEKI

SonicSens firmy Radcom

SonicSens

Urządzenie SonicSens firmy Radcom służy do pomiaru poziomu i przepływu wody i ścieków (pomiar ciągły). SonicSens jest idealny dla zdalnego monitoringu zmiennego poziomu wody i ścieków (w tym monitoring przeciwpowodziowy). 

Przepływomierz ultradźwiękowy ChronoFLO

ChronoFLO

Przepływomierz ultradźwiękowy ChronoFLO służy do pomiarów przepływu, nawet w trudnych warunkach i dla większości rodzajów materiałów, z których wykonane są rury. 

REJESTRACJA DANYCH – RADCOM

rejestrator nietelemetryczny

Lolog

LoLog – rejestrator nietelemetryczny firmy Radcom o 5 – letnim okresie pracy (przy standardowych ustawieniach), o pamięci 16.000 odczytów i IP 68. Może być jedno- lub dwukanałowy.

LoLogLL Vista

LoLogLL/Vista

LoLogLL/Vista – rejestrator nietelemetryczny firmy Radcom o 5 – letnim okresie pracy (przy standardowych ustawieniach), o pamięci 16.000 odczytów i IP 68.

MultiLog rejestrator nietelemetryczny

MultiLog

MultiLog – rejestrator nietelemetryczny firmy Radcom o 5 – letnim okresie pracy (przy standardowych ustawieniach), o pamięci 48.000 odczytów i IP 68.

rejestrator telemetryczny Radcom

MultiLog SMS/GPRS

MultiLog SMS/GPRS – rejestrator telemetryczny firmy Radcom o 5 – letnim okresie pracy (przy standardowych ustawieniach), o pamięci 48.000 odczytów i IP 68.

rejestrator telemetryczny MultiLog LX

MultiLog LX

MultiLog LX – rejestrator telemetryczny firmy Radcom o 5 – letnim okresie pracy (przy standardowych ustawieniach), o pamięci 48.000 odczytów i IP 68. Może posiadać 2 kanały, z dwukierunkowym przepływem.

rejestrator iskrobezpieczny

MultiLog IS

MultiLog IS – rejestrator iskrobezpieczny (może być umieszczony w tzw. strefie potencjalnie zagrożonej wybuchem, np. w studzience kanalizacyjnej) telemetryczny firmy Radcom o 5 – letnim okresie pracy (przy standardowych ustawieniach), o pamięci 48.000 odczytów i IP 68.

Pressure Transient Radcom

Pressure Transient

Pressure Transient firmy Radcom jest specjalistycznym rejestratorem do monitoringu szybkozmiennych ciśnień w układach wodociągowych (np. uderzeń hydraulicznych). 

Halma Water Management

Senator +

System satelitarny Senator + firmy Halma Water Management jest najnowszym osiągnięciem do zbierania danych pomiarowych z odległych miejsc, gdzie nie ma zasięgu GSM.

zawór redukcyjny PRV

ControlMate 2

Regulacja ciśnienia jest najprostszą i najbardziej bezpośrednią metodą wykrywania wycieków. Jednak bez sterowania automatycznego, zawór redukcyjny (PRV – Pressure Reducing Valve) musi być ustawiony w ten sposób, by zapewniał gwarantowane minimalne ciśnienie w punkcie krytycznym sieci

Pressure Reducing Valve

ControlMate FM

Regulacja ciśnienia jest najprostszą i najbardziej bezpośrednią metodą wykrywania wycieków. Jednak bez sterowania automatycznego, zawór redukcyjny (PRV – Pressure Reducing Valve) musi być ustawiony w ten sposób, by zapewniał gwarantowane minimalne ciśnienie w punkcie krytycznym sieci.